Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Aesop Là Ai

      273

Quần áo đẹp rất có thể giúp cải dạng, tuy thế ngữ điệu nnơi bắt đầu ngếch vẫn nhằm lộ một kẻ dại dột xuẩn.

Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Mãi mãi thế giới nầy đang giỏi hơn giả dụ mỗi người phần nhiều cóa một tình pạn

 
 
*
  

Phản hồi


Trang công ty | Giới thiệu | Chính sách riêng bốn | Điều khoản thực hiện | Liên hệ | Sơ thứ trang | DMCA.com Protection Status